Hva er pH destillert vann?

Hva er pH destillert vann?


PH i en løsning er et mål på forholdet mellom hydrogenatomer til hydroksyd radikaler, som er molekyler som består av en oksygen- og ett hydrogenatom. Hvis forholdet er en-til-en, løsningen er nøytral, og dens pH-verdi er 7. En lav pH-verdi er sur løsning og et høy-pH-verdi løsning er enkel. Ideelt sett er nøytralt destillert vann, med en pH-verdi på 7.

Prosessen med destillasjon

For å destillere vann, man koker den og lede dampen inn i et kondenseringspole, hvor den kjøles ned og vender tilbake til flytende tilstand. I fremgangsmåten, er alle salter og partikler igjen, og den oppsamlede væsken er i de fleste tilfeller, ikke annet enn rent vann. Destillasjon fjerner ikke noen oppløsninger som fordamper sammen med vann - for eksempel alkohol. Hvis disse er til stede, kan andre raffineringsmetoder være nødvendig for å rense vannet.

Destillert vann absorberer karbondioksid

PH i rent destillert vann i et vakuum er 7; Det er hverken surt eller alkalisk. Umiddelbart etter destillasjon, men begynner vann å absorbere karbondioksid fra atmosfæren, og det danner karbonsyre - en svak syre. Denne absorpsjonen fortsetter inntil karbondioksidkonsentrasjonen i vannet er den samme som den er i atmosfæren. På dette punkt er pH-verdien i destillert vann er rundt 5,8.