Hvordan å blande septiktank Bakterier med svovel i varmt vann

Hvordan å blande septiktank Bakterier med svovel i varmt vann


Boligeiere i landlig område bruke septiktanker til å behandle avløpsvannet som forlater sine hjem. Septiktank går inn i en holdetank, hvor det faste materialet synker til bunnen. Effluenten flyter på toppen og passerer gjennom en pumpe inn i en lekke, eller avløp, felt. Bakterier lever av avløpsvannet, snu til en svart, klebrig Biomat. Du kan samle noen av de Biomat og bland svovel med vann for å se hva som skjer med bakteriene.

Bruksanvisning

1 Ta på beskyttende engangshansker som kan kastes. Finn avløpet eller akterliket felt hvor avløpsvannet pumpes fra septiktanken.

2 Samle litt av avløpsvannet ved å ta en del av tjæreaktige Biomat ved hjelp av plast kniv. Deponere Biomat inn i plastbeholder.

3 Gå tilbake til rommet der du har varmt vann og svovel mineraler. Tilsett vann til beholderen. Skjeen i noen av svovel. Ta notater om hvordan bakterier reagerer som svovel oppløses.

Hint

  • Man kan legge til svoveldioksyd for å kaste bort vann som er blitt behandlet med klor. Dette fjerner klor fra vannet etter at klor har ødelagt den farlige mikroorganismer.
  • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet der du utfører eksperimentet. Svovel kan avgi et råttent egg lukt. Dessuten kan septiktank vann skape gasser, slik som karbondioksid.