Hvordan beregne Arc Bruke Omkrets

Omkretsen (omkrets) av en sirkel refererer til avstanden rundt sirkelen. En bue av en sirkel som er et segment av omkretsen. Lysbuen er også ofte uttrykt i grader som strekker seg 0-360 hvor den øvre grense svarer til full sirkel. Beregn buen er en vanlig gjenstand for matematiske oppgaver.

Bruksanvisning

1 Multiplisere radius sirkel med konstanten pi (3,142) og deretter med 2 for å beregne omkrets. For eksempel, hvis radius i sirkelen er 5 inches, og omkretsen er 5 x 3.142 x 2 = 31,42 inches.

2 Dele buen verdien i grader ved 360 for å beregne brøkdel av den krets som svarer til denne bue. For eksempel, hvis buen er 45 grader da 45/360 = 0,125.

3 Multiplisere brøkdel av lysbuen ved omkretsen for å beregne lengden av buen. I dette eksemplet er buen 0,125 x 31,42 = 3,9275 inches.