Hvordan beregne avstanden mellom to punkter i Algebra

I algebra, er punkter som vanligvis defineres med kartesiske koordinater. Koordinater "X" og "Y" fra et punkt er angitt i parentes etter den stil (X, Y): for eksempel (5,8). Avstanden formel basert på den velkjente Pythagoras teorem tillater deg å enkelt beregne nødvendig avstand fra forskjeller i koordinatene til de to punktene. For eksempel, er å beregne avstanden mellom punkter med koordinater (-3,4, 6,5) og (2,7, 10,2).

Bruksanvisning

1 Beregn forskjellen mellom koordinatene "X" av punktene, og deretter øke forskjellen i andre potens. I eksempelet vil det være: (2,7 - (- 3,4)) ^ 2 = 37,21.

2 Beregn forskjellen mellom koordinatene "Y" av punktene, og deretter øke forskjellen i andre potens. I eksempelet vil det være: (10,2 -6,5) ^ 2 = 13,69.

3 Legg opp tallene oppnådd i trinn 1 og 2. I eksempelet. summen er 37,21 + 13,69 = 50,9.

4 Beregne kvadratroten av summen (funnet i trinn 3) for å finne ut avstanden mellom punktene. I vårt eksempel avstanden (kvadratroten av 50,9) er 7,13 (avrundet til nærmeste hundredel).