Hvordan beregne Destillasjon Range

Hvordan beregne Destillasjon Range


Mange kjemikere bruker destillasjon for å identifisere ukjente organiske forbindelser ved å bestemme deres kokepunkt, og deretter å sammenligne den med publiserte data. Destillasjon er også ofte brukt i rensing av organiske forbindelser. For eksempel kan du bruke destillasjon for å skille produktet fra uønskede produkter. Under destillasjon, er en ukjent eller uren sammensatte oppvarmet til det koker. Da dampene samles og kondenseres. Destillasjon er vanligvis mye raskere og enklere å utføre - spesielt for forbindelser med meget høye kokepunkter - under redusert trykk eller vakuum. Imidlertid må man da regne ut destillasjonsområde ved atmosfæretrykk fra verdien under vakuum med en nomogrammet.

Bruksanvisning

1 Destillere den sammensatte under redusert trykk.

2 ta nøye kokepunktet og trykket inne i destillasjonsapparatet med en trykkmåler.

3 Skriv ut en nomogrammet, hvis du ikke allerede har en.

4 Mark trykket du spilte helt til høyre linjen i nomogrammet, vanligvis merket "press", med en penn eller blyant.

5 Mark kokepunkt som er registrert i løpet av destillasjonen helt til venstre linje av nomogrammet, vanligvis merket "observerte", med en penn eller blyant.

6 Tegn en linje mellom de to punktene med en linjal.

7 Les av det punkt hvor den rette linje som skjærer midtlinjen av nomogrammet, vanligvis merket "atmosfærisk". Dette er kokepunktet for forbindelsen ved atmosfæretrykk.