Hvordan beregne Effect Size Med F2

"Effect size" er et statistisk begrep som betyr mer eller mindre hva det ville bety i vanlig tale: Det er størrelsen på effekten. Hvordan man kan måle effekt størrelse avhenger av type av statistisk analyse. For variansanalyse (ANOVA) og multippel regresjon, en måling av effektstørrelse er koeffisienten, vanligvis merket R ^ 2. En annen er F ^ 2, som ble oppfunnet av Jacob Cohen og kalles Cohens f ^ 2.

R ^ 2 er en del av datautgang fra alle store statistikkpakke (f.eks R, SAS, SPSS og mange andre), og kan også være fått fra Excel eller fra noen vitenskapelige kalkulatorer.

Bruksanvisning

1 Trekk fra R ^ 2 fra 1. For eksempel, hvis R ^ 2 = 0,3 med 1 - 0,3 = 0,7.

2 Finne den inverse av resultatet. Dette kan gjøres på de fleste kalkulatorer med en nøkkel ofte merket 1 / x. I eksemplet 1 / 0,7 = 1,43.

3 Multipliser resultatet med R ^ 2. Dette er f ^ 2. I eksemplet, 1,43 * 0,3 = 0,43.