Hvordan beregne en normalisert kurve

Hvordan beregne en normalisert kurve


Samlingen av eksperimentelle data er grunnleggende for eksperimentell vitenskap. Det er vanlig praksis å plotte eksperimentelle data på en graf for å hjelpe til med identifisering av trender. Noen ganger er den absolutte størrelsen av de data som ikke er viktig, men i stedet den relative variasjonen har betydning. I slike tilfeller kan man normalisere eksperimentelle data som innebærer å skalere den til innenfor området fra null og en, ved hjelp av en kalkulator.

Bruksanvisning

1 Skriv ned rådata i et tabellformat. For eksempel:

DH

0 10

1 15

2 10

2 Normalisere data i den andre kolonnen. For å normalisere data, finne toppverdien i kolonnen. Ved å følge eksempel er toppverdien 15m. Lag en tredje kolonne og merk den "normaliserte data." Bruk følgende formel for å beregne normaliserte verdier for kolonne 3:

kolonne 3 = kolonne 2 / toppverdien i kolonne 2

Ved å følge eksempel, vil den følgende tabell fremstilles:

DH Normalisert H

0 10 0,666

En 15 1,000

2 10 0,666

3 Tegn en standard xy graf, og merker den x-aksen tilsvarende. Merk y-aksen "Normalisert data." Plot kolonne en av bordet som x-verdien og kolonne 3 som y-verdien.