Hvordan beregne Fleiss 'Kappa

Fleiss 'kappa er en statistisk metode for å vurdere avtalen mellom tre eller flere raters vurdering en rekke elementer. For eksempel at Abigail, Bob og Charlie hver sats tre malerier, av Picasso, Rembrandt og Monet, på en skala fra 1 til 5. Fleiss 'kappa korrigerer for mengden av sjansen variasjon.

Bruksanvisning

1 Teller for hver enkelt sak, hvor mange ganger hver vurdering ble gitt. For eksempel hvor mange ganger ble Rembrandt maleri gitt en vurdering av fem? Hvis r er antall eller raters og q er antall vurderingskategoriene, bør du ha q * r beregninger.

2 Square disse tallene.

3 Legg opp de kvadrerte tallene.

4 Trekk q

r fra resultatet. I eksemplet, er q r 15. Dette resultatet blir telleren i en fraksjon

5 Multiplisere r

q med antall raters - 1. I eksemplet 15 2 = 30. Dette er nevneren i fraksjonen.

6 Del telleren med nevneren. Dette er Fleiss 'kappa.