Hvordan beregne maksimalt dreiemoment Angle

Hvordan beregne maksimalt dreiemoment Angle


Dreiemoment er et mål på i hvilken grad en innflytelse som virker på et legeme vil indusere rotasjon. Det kan sees på som rotasjons ekspresjon av kraft. Dreiemoment kommer som et resultat av en kraft som blir påført på et bestemt sted på et legeme i stand til rotasjon, slik som en spak om en dreie eller en globus om en sentral akse. Styrken av et dreiemoment er avhengig av den vinkel som dreiemomentet-induserende kraft påføres. Å vite den korrekte vinkel for å maksimere dreiemomentet som produseres fra en gitt kraft kan vise seg å være nyttig i en rekke ingeniør og konstruksjons anvendelser.

Bruksanvisning

1 Tenk den symbolske definisjonen av dreiemoment: T = rx F x sin (theta). Her, T representerer dreiemomentet, representerer r avstanden som skiller rotasjonsaksen fra hvor kraften påføres, F representerer den kraft, og theta representerer den vinkel ved hvilken den kraft som påføres.

2 For å beregne maksimalt dreiemoment vinkel, må du vite hva verdien av theta vil produsere den største mulige verdien av T for en gitt kraft. Da avstanden r og kraften F er ikke avhengig av theta, kan man behandle dem som konstanter og hovedsak ignorere dem.

3 Bestem hva verdien av theta vil produsere den største mulige verdien av sin (theta) da dette vil i sin tur gi den største mulige verdien av T.

4 Husk at maksimumsverdien av funksjonen sin (theta) er en.

5 Bestem hvilken vinkel gir seg til en sinusfunksjon av verdien 1. Dette kalles å bestemme den inverse sinus til et tall. For å uttrykke dette spørsmålet i en kalkulator, trykker du på sin ^ -1, deretter av en.

Du vil få 90 grader. Å påføre en kraft i en 90 graders vinkel frembringer den maksimalt mulige dreiemoment for at styrken på det stedet.

Hint

  • Hvis kalkulatoren er i radianer-modus, vil du få Pi / 2 (ca. 1,571) radianer i stedet for 90 grader. Uttrykkene er ekvivalente.
  • Dreiemoment er en vektor kvantitet. Når uttrykker det, alltid huske å inkludere retning.