Hvordan beregne millimol til Milligram

Hvordan beregne millimol til Milligram


Mengder kjemikalier er målt i gram, men mengdene som reagerer basert på en kjemisk reaksjon er uttrykt i mol i henhold til støkiometrien av ligningen. Begrepet mol refererer seg til en samling av partikler og representerer en total på 6,02 x 10 ^ 23 forskjellige molekyler. For å måle direkte hvor mange partikler er til stede, må du konvertere antall partikler i en vekt. Vekt måles på en balanse og har enheter av gram. For å konvertere antall mol til vekt krever kjennskap til sammensetningen av materialet.

Bruksanvisning

1 Bestem formel vekten av forbindelsen av interesse. Formelen vekten beregnes ved å atomvekten av atomene i den kjemiske formel for forbindelsen av interesse. Atomvekter av elementene er funnet i det periodiske system av elementer. For eksempel må du finne formelen vekt for jern rust med den kjemiske formelen for Fe2O3. Slå opp atomvekten av jern og oksygen i det periodiske system. Atomvekten av jern er 55,845 og atomvekten av oksygen er 16,000. Legg vekten av hvert atom i forbindelsen:

2

55,845 + 3 16.000 = 111,69 + 48,00 = 159,69.

Dette er vekten i gram av 1 mol av forbindelsen.

2 Konverter vekten av et mol til vekten av en millimol. Basert på det metriske systemet, er en millimol det samme som en muldvarp dividert med 1000. Derfor, er vekten av en millimol er lik vekten av et mol dividert med 1000. Fortsetter eksempel:

1 mol Fe2O3 = 159.69 gram og

1 millimol Fe2O3 = 159.69 / 1000 = 0,1597 gram = 159.69 milligram.

3 Beregn hvor mange milligram som er nødvendig for den kjemiske reaksjon ved å multiplisere antall millimol av vekten av en millimol av forbindelsen. Fortsetter eksempel anta at du trenger 15 millimol jern rust å reagere på en kjemisk reaksjon, finne antall milligram jern rust du trenger. Basert på det faktum at en mmol jern rust tilsvarer 159,69 mg, multiplisere antall millimol av vekten av en millimol:

(15 * 159,69) = 2,395.35 milligram Fe2O3 nødvendig.