Hvordan beregne Planetary Gear Ratio

Hvordan beregne Planetary Gear Ratio


Planetgir systemer er sammensatt av tre hoveddeler. Ringen giret er den ytterste giret på gearset. Den solhjul er sentrum tannhjul av systemet og er omkranset av planetgirene. Planetgir er i stand til å fungere på en enkelt akse i stedet for mange. Dette gjør det enklere å beregne girutveksling fordi du bare trenger å telle tenner i en bestemt del, mens andre girutvekslinger vil kreve at du telle flere forskjellige girene. Det er viktig å være oppmerksom på hvorvidt utstyret er i drive eller reduksjonsgir og virkningen av bæreren, da dette vil påvirke prosessen med beregning av girutveksling.

Bruksanvisning

1 Tell antall sol tannhjulene og antall ring gear tenner dersom planetgiret er satt i reduksjonsgir med transportøren som output. Legg de to tallene sammen.

2 Fordel det resulterende tall med antall tenner på drivorganet for giret i reduksjonsgir når bæreren er utgangen. Den totale er girutveksling for at utstyret innstillingen.

3 Del antall tenner på driv medlem av summen av sol gir- og ring gear tenner på planetgir for et system satt i overdrive med transportøren som input. Den resulterende tall er utvekslingsforholdet for den overføring innstillingen.

4 Tell antall tenner på drevet utstyr og antall tenner på å kjøre utstyr Hvis planetgiret er satt i reduksjonsgir med transportøren holdt.

5 Del antall drevet tannhjulene med antall drivende tannhjulene for å oppnå girutveksling for systeminnstilling.