Hvordan beregne Root MSE i ANOVA

Hvordan beregne Root MSE i ANOVA


I statistikk, er analysen av varians (ANOVA) en metode for analyse av forskjellige grupper av data sammen for å se om de er i slekt eller lignende. En viktig test innen ANOVA er kvadratisk middelfeil (MSE). Denne mengden er en måte å beregne differansen mellom verdiene forutsagt av en statistisk modell og de målte verdier fra selve systemet. Beregning roten MSE kan gjøres på noen få enkle trinn.

Bruksanvisning

Summen av Square Errors (SSE)

1 Beregn den totale gjennomsnittet av hver gruppe av datasettene. For eksempel si at det er to grupper av data, sett A og sett B, hvor settet A inneholder tallene 1, 2 og 3 og sett B inneholder tallene 4, 5 og 6. Gjennomsnittet av settet A 2 (funnet av tilsetning av 1, 2 og 3 sammen og dividere med 3) og middelverdien av settet B er 5 (funnet ved å tilsette 4, 5 og 6 sammen og dividere med 3).

2 Trekk fra gjennomsnittet av data fra de individuelle datapunkter og kvadrere den påfølgende verdi. For eksempel, i datasettet A, å subtrahere en ved gjennomsnittet av 2 gir en verdi på -1. Squaring dette tallet (det vil si, å multiplisere den av seg selv) ga 1. å gjenta denne prosess for resten av dataene fra sett A gir 0 og 1, og for sett B er tallene 1, 0 og 1, så vel .

3 Oppsummere alle de kvadrerte verdier. Fra forrige eksempel, summere opp alle de kvadrerte tallene produserer nummer fire.

Beregne roten MSE i ANOVA

4 Finne frihetsgrader for feil ved å subtrahere det totale antall datapunkter av frihetsgradene for behandling (antall datasett). I vårt eksempel er det seks totale datapunkter og to ulike datasett, som gir fire som frihetsgrader for feil.

5 Del summen av kvadrater feil av frihetsgrader for feil. Fortsetter eksempel dele 4 med 4 gir 1. Dette er den midlere kvadratfeil (MSE).

6 Ta kvadratroten av MSE. Avslutt eksemplet, er kvadratroten av en 1. Derfor roten MSE for ANOVA er en i dette eksemplet.