Hvordan beregne Rotasjons ventetid

Rotasjons ventetid er den tiden som kreves for et objekt, på et eller annet vinkelhastighet, for å oppnå en hel rotasjon i hele sin bane. Denne beregningen er mye brukt i virkelige verden programmer. For eksempel er det speedometer i en bil basert på størrelsen av dekkene montert på bilen. Endring av størrelsen på dekkene endrer rotasjons ventetid og derfor fremkaller feil i hastighetsmåleren. Denne beregningen brukes også innen informatikk for å fastslå maksimal lesetiden fra en harddisk, som dataene er lagret på disker som roterer i vinkel mote.

Bruksanvisning

1 Konverter vinkelhastigheten til en brøk form. For eksempel, gitt en harddisk hastighet på 7200 omdreininger i minuttet, brøkdel ga ville være 7.200 omdreininger / 1 minutt.

2 Konverter verdien minutt i nevneren for å sekunder. Fortsetter eksempelvis 7200 omdreininger / minutt 1 konvertert er lik 7.200 omdreininger / 60 sekunder.

3 Fjerne enheten av "rotasjoner" fra fraksjonen og invertere de numeriske verdiene. Nevneren vil fortsatt være sekunder. Fortsetter fra oven, 7200 rotasjoner / 60 sekunder gir 60/7200 sekunder.

4 Utfør den indikerte divisjon. I konklusjonen, 60/7200 sekunder returnerer verdien på ca 0,00833 sekunder eller 8,3 millisekunder. Det endelige resultatet er rotasjons ventetid.