Hvordan beregne ug / ml

Hvordan beregne ug / ml


Når to verdensledere som ikke behersker hverandres språk møtes, de trenger en tolk. Måleenheter noen ganger trenger tolk også. Hvis du har to måleenheter som ikke måler den samme fysiske dimensjon, kvalitet eller karakteristikk av et stoff, trenger du en tredje enhet å tolke mellom dem. Mikrogram (ug) er en enhet av masse eller vekt, og milliliter (ml) er en volumenhet. Du trenger en tredje enhet for å beregne antall mikrogram per milliliter (ug / ml).

Bruksanvisning

1 Bestem stoffet du ønsker å analysere. For eksempel, analysere rent vann ved 39,2 grader F.

2 Ta kontakt med en tabell over tettheter i en lærebok eller på nettet, og finne tettheten av stoffet du analyserer. Skriv tettheten. For eksempel skrive "1 gram per kubikkcentimeter (g / cm ^ 3)." Dette er tettheten av rent vann ved 39,2 grader F.

3 Merk at en kubikkcentimeter (cm ^ 3) tilsvarer en milliliter (ml) per definisjon. Omskrive tetthet i form av milliliter. For eksempel, skriv, "1 gram per milliliter (g / ml)." En milliliter vann har en masse på ett gram.

4 Multiplisere tettheten av stoffet man analyserer med 1 x 10 ^ 6 ved hjelp av en kalkulator. For eksempel, 1 x (1 x 10 ^ 6) = 1 x 10 ^ 6. Antallet mikrogram per milliliter rent vann ved 39,2 ° C er 1 x 10 ^ 6 ug / ml.