Hvordan bygge lasersikte

En laser syn er en ny utvikling i krigføring og fungerer ved å projisere en lysstråle på målet som er å bli sparket på. Laserlyset kan nå store avstander og er kraftig nok til å bli sett selv når målet er veldig langt unna. Det er ikke ulovlig å lage eller bruke en laser syn, så gjør man selv vil gi deg muligheten til å se hvor spennende det er å bruke en.

Bruksanvisning

1 Fjern skruene på DVD-brenneren ved hjelp av Phillips skrutrekker. Ta saken toppen av. Trekk ut skuffen og sett den til side.

2 Trekk laserenheten ut fra de to skinner som den rir på i vognen forsamlingen. Fjern alle skruene fra laseren forsamlingen med gullsmed skrutrekker for å løsne laserdiode.

3 Ta AixiZ laser bolig og skru de to sidene. Fjern det elektroniske kortet og hold laserdiode på slutten rett opp. Fjern laserdioden ved å trykke på bakenden av en X-acto kniv mot den. Trekk ut laserdiode og kast den.

4 Sett laser diode fra DVD-brenneren i kontaktene der den gamle laserdiode var.

Loddetinn en tapp på hver positive og negative kontakter på undersiden av laserdioden.

5 Skru løs batterilokket fra Maglite og ta ut batteriene.

Skru den andre enden av Maglite og fjerne ringen, reflektoren og pæren.

Plasser laseren boliger rundt reflektor og tegne en sirkel på reflektoren med permanent penn. Skjær ut et hull i reflektoren dimensjonene av sirkelen ved hjelp av X-acto kniv.

6 Plasser reflektor rundt laser bolig og sett laser huset inn i Maglite. Skru ringen tilbake på reflektoren.

Sett batteriene tilbake i Maglite og skru batterilokket på igjen.

7 Plasser Maglite på toppen av lekepistol og markere sin posisjon med permanent penn. Klem bonding lim på området på toppen av pistolen der merkingen har blitt gjort. Hold Maglite mot toppen av våpenet før binding limet setter.

8 Plukk opp lekepistol og rettes mot et mål. Trykk på knappen på Maglite å lede et laserlys mot målet. Nyt hjelp av laser syn.

Hint

  • Bruk friske batterier for å gi mest mulig strøm til laserlys.
  • Laserlys kan skade øyet så aldri se på det eller tar sikte på laserlyset på noens ansikt.