Hvordan Cut Steel med en laser

Hvordan Cut Steel med en laser


De to egenskaper av laserlys som gjør det uvurderlig som en skjærende verktøy er høy intensitet og retningen. En laserstråle erfaringer svært liten divergens som den beveger seg fremover i verdensrommet. Dette tillater dets energi til å forbli konsentrert i et lite område. Konsentrasjonen av en slik høy energi i et smalt sted gjør det mulig å bruke laserstrålen som et skjæreverktøy. CO2-laser blir rutinemessig brukt for å skjære tykke stålplater med høy presisjon.

Bruksanvisning

1 Gjør deg kjent med de operative prosedyre og sikkerhetskravene i laser cutting maskin.

2 Programmere laser cutting maskin i henhold til måten du ønsker å kutte stålet. De fleste laser cutting maskin produsenter tilbyr programvare for å forberede kutt maske, som kan legges inn i maskinen.

3 Plasser stålplate på laser maskinen er cutting plattform og sikre den med klemmene på maskinen.

4 Ta på laser vernebriller.

5 Start laser cutting prosessen ved å trykke på startknappen på maskinen. Vent til prosessen er ferdig og metallet har kjølt seg ned før du tar arket fra maskinens kutteplattform.

Hint

  • Bruk aldri laser cutting maskin uten laser vernebriller på som laseren kan permanent skade øynene. Vent til stålplaten er avkjølt til romtemperatur etter kuttet før du håndterer den.