Hvordan få til Deist i «Final Fantasy I & II: Dawn of Souls"

The Game Boy Advance spillkassett «Final Fantasy I & II: Dawn of Souls" inneholder spillene «Final Fantasy» og «Final Fantasy II." Kongen av Altair forteller Firion å gå til øya Deist på et bestemt punkt i «Final Fantasy II." Du møter en ny karakter som heter Leila som blir med på festen og gir deg hennes skipet. Du kan nå Deist, like vest fra Bafsk, når du kan seile over havet på sitt skip.

Bruksanvisning

1 Kjør nordover i kano fra Altair og gå til den nordøstlige utkanten av den lille innsjøen til Paloom. Snakk med den første personen du ser i Paloom, Leila, som tilbyr seg å ta part i Deist. Avslutt Paloom, og få på skipet som vises like øst for byen.

2 Bekjempe piratene som angriper deg på skipet. Leila vil delta på festen, og du vil være i stand til å seile skipet hennes.

3 Sørover med skipet til du kommer land og deretter følge kysten øst til du ser en kanal. Følg kanalen sør inn i neste liten innsjø og avslutter den innsjøen gjennom en sørvest kanal. Fortsett sørover over havet til du ser land med hvite fjellene rundt en snødekt område.

4 Seile øst, etter kysten. Fortsett å følge kysten når det viser sørover til du ser øya Deist like øst for din posisjon. Bafsk er til Vesten.