Hvordan finne gjennomsnittlig antall

Hvordan finne gjennomsnittlig antall


Det gjennomsnittlige antallet er en statistisk verdi som identifiserer sentrum av en fordeling av flere numre i et sett. I reelle søknader, vil det sett av tall være målinger av samme kvantitet over flere ulike studier. Hensikten med å bruke et slikt sett er å akkumulere et arbeids statistisk fordeling som minimaliserer standardfeilen og øker nøyaktigheten av målingene. En bestemmelse av gjennomsnittet av settet er en enkel og nødvendige beregning for en skikkelig eksperimentell analyse.

Bruksanvisning

1 Skriv ned sett med verdier som du trenger for å beregne gjennomsnittlig. En grundig og nøyaktig registrering av settet er absolutt nødvendig for å opprettholde nøyaktighet.

2 Tell antall verdier i settet. For eksempel, hvis settet består av verdiene 11, 12, 13, 14 og 15, totalt antall i settet N er lik 5: N = 5.

3 Ta summen av alle verdier i settet. For settet 11, 12, 13, 14 og 15, vises summen S som S = 12 + 11 + 13 + 14 + 15 = 65.

4 Del summen av statistisk sett med antall verdier som vises i settet for å få den gjennomsnittlige, S / N. For settet 11, 12, 13, 14, og 15, er den gjennomsnittlige A = S / N = 65/5 = 13.