Hvordan finne volumet av en runde korn Bin

Hvordan finne volumet av en runde korn Bin


Korn skuffer er ofte veldig åpenbare funksjonene på de fleste korn gårder. Vanligvis konstruert av korrugerte metall med koniske topper, kan de større eksempler være så store som hus. Deres formål er å lagre slakte korn før det er nødvendig, og samtidig å holde det godt luftet, tørre og trygge fra gnagere. Volumet av en korn bin er bestemt av både høyde og bredde, slik at begge dimensjoner må være kjent før volumet beregnes.

Bruksanvisning

1 Bestemme den innvendige høyde av kornet bin, fra bunnen av beholderen til det maksimale fyllingspunktet. Mål i fot og inches, og deretter konvertere verdien til desimaltall føtter ved å multiplisere inches av 0,0833. For eksempel, hvis høyde er 20 fot og 5 inches, deretter desimalekvivalenten er 20 fot og (5 x 0.0833) fot eller føtter 20.4165.

2 Måle diameteren av beholderen, og deretter dele den på to for å bestemme den radius. For eksempel, hvis diameter er 22 fot, da radien er 11 fot - 22/2 = 11.

3 Square radius ved å multiplisere det av seg selv. For eksempel, hvis radius er 11 fot, beregne 11 x 11. Resultatet i dette eksempel, 121, er radien kvadrat.

4 Multipliser radius squared av høyden. Ved hjelp av de foregående eksemplene, hvis høyden er 20.4165 føtter og radius squared er 121, beregne 20,4165 x 121. Ved hjelp av disse eksempelverdier resultatet er 2470,3965.

5 Multipliser resultatet fra trinn 4 av matematiske konstanten, pi. Dette er vanligvis gitt som 3,1415. Resultatet er volumet av det korn bin uttrykkes i kubikkfot.

Eksempel: Hvis høyden multiplisert med radius squared er 2470,3965, da volumet er 7760.75 kubikkfot - 2470,3965 x 3,1415 = 7760,7506.