Hvordan finner jeg ut Age of en stjerne?

Hvordan finner jeg ut Age of en stjerne?


Bestemme alderen på en stjerne er vanskelig med mindre det dukker opp i en klynge med andre stjerner. Man kan gjøre en generell antagelse avhengig av størrelsen og fargen til en gitt stjerne, men nøyaktighet er vanskelig, om ikke umulig, å måle.

Nuclear Reaction Innenfor Stars

Stjerner konvertere hydrogen til helium, og massen blir omdannet til energi. Jo større stjerne, skjer raskere denne reaksjonen.

Levetiden til en stjerne

Fordi store stjerner konvertere masse til energi raskere enn små stjerner, de eldes raskere. Massive stjerner kan generelt antas å være ung, så de er fortsatt raskt brenner gjennom sitt drivstoff, mens reaksjonen har avtatt i mindre, eldre stjerner.

Stjerne Clusters

Det er mulig å bestemme alderen av en stjerne i en klynge, fordi det kan antas at hele klyngen ble dannet på samme tid. Alderen på stjerner i en klynge bestemmes ved å beregne massen av de største stjerne, hvor mye hydrogen det i utgangspunktet må ha hatt, og hvor fort det brenner gjennom at drivstoff. Fargen og lysstyrken for en stjerne med på å bestemme på hvilket punkt i sin levetid klyngen er.

individuelle Stars

Uten en klynge til å sammenlikne en enkelt stjerne, er det vanligvis umulig å bestemme dens alder. Generelle forutsetninger kan gjøres at store stjernene er "ung", men noe mer konkret kan ikke bestemmes nøyaktig.