Hvordan Hydraulisk pilotventiler Work

En hydraulisk system bruker hydraulisk væske eller traktor væske betjene maskiner. Trykk utøves på det hydrauliske fluidet når det passerer gjennom små slanger. Den kraft som utøves av dette trykk på fluidet som driver maskineri. En hydraulisk system utnytter en rekke ventiler og rør for å presse det hydrauliske fluid gjennom apparatet. En hydraulisk pilotventil er den del av maskineriet som styrer høyt trykk i det hydrauliske fluid når det passerer gjennom maskinen, og regulerer funksjonen av de andre ventilene.

Ventiler i hydraulisk utstyr blir ofte kalt pilotopererte ventiler. Disse ventilene kan være trykkregulator ventiler, magnetventiler eller sjekk ventiler. Pilotventilen fungerer som en åpner og lukker bryter som gjør det mulig for passering av hydraulisk fluid inn i de øvrige ventiler. Når fluidet når de andre ventiler, hver ventil fullfører en annen del av den hydrauliske prosessen for å sikre riktig drift.

Pilotventiler er vanligvis to eller tre portventiler, og har et seteventilstempel eller glidende utforming. En poppet design er rett og slett en plate med en åpning som kan åpnes og lukkes. Den glidende eller spole utforming benytter en metall skaft og våren. Som trykket bygger seg opp på akselen den presser fjærene og åpner ventilen. Tallerken utformet pilotventiler er ansett for å være direktevirkende ventiler, siden det ikke er noen trykk minimum som kreves for å åpne ventilen. Spole eller skyve utformet ventiler er ansett for å være indirekte virkende ventiler, siden det må være en viss mengde av trykket før spole trekk.

Hydrauliske pilotventiler har en forutbestemt trykkinnstilling som tilsier når styreventilen åpnes og lukkes. Etter hvert som trykket bygger seg opp rundt styreventilen bestemmer det trykksensoren når ventilen skal åpnes. Pilotventilen vil da slippe hydraulisk fluid inn i de øvrige ventiler til trykkinnstillingen er under maksimalt trykk. De sekundære ventiler er helt avhengig av styreventilen. Hvis piloten bryter eller feil på noen måte, blir hele hydraulikksystemet ubrukelig.