Hvordan justere Servo Rods

Hvordan justere Servo Rods


Servoer brukes til å styre flere funksjoner i et radiostyrt, eller RC, kjøretøy. Servoer er alltid ansatt i styringen av RC biler, men de er også brukt til å kontrollere flaps og ror i RC fly, og tonehøyde og stakk i RC helikopter. Disse viktige enheter er direkte knyttet til bilens ytelse og de krever skikkelig kalibrering. Lær hvordan du justerer servo kobler stenger for å sikre at du har maksimal kontroll over kjøretøyet.

Bruksanvisning

1 Grip stangen med tang mellom de to kontakt ender. Stangen består av et metall bjelke med to endestykker som brukes til å koble til servo horn og den mekanisme den styrer.

2 Vri tangen mot urviseren for å forlenge lengden av stangen (fra kontakt til kontakt); rotere stangen med klokken for å forkorte det. Bruk tang til å spinne midtre delen av stangen, som vil enten løsne eller stramme de to kobler stenger, noe som resulterer i en lengde endring.

3 Lag små justeringer i stanga, så sjekk resultatet å forstå hvordan disse justeringene påvirker bilens mekanismer. Fortsett å gjøre justeringer til servo stengene til du har oppnådd de riktige innstillingene.