Hvordan kan jeg vite hva du skal multiplisere med når løse ligningssystemer?

Et system av likninger er en gruppering av ligninger med flere variabler som kan løses sammen på grunn av en korrelasjon. Den enkleste metoden for å løse systemer innebærer tilsetning, eller eliminering. Ligningene omarbeidet matematisk slik at å legge dem eliminerer en variabel. Den gjenværende variable blir løst for deretter plassert tilbake i den opprinnelige ligningen for å løse med hensyn på de gjenværende variable. Det endelige svaret blir deretter representert i form (x, y).

Bruksanvisning

1 Løs det lineære systemet 2x + 6y = 10 og 4x + 2y = 15. Se etter måter du kan formere en ligning for å eliminere variabel av den andre ligningen under tillegg: -2

(2x + 6y = 10) og -3 (4x + 2y = 15) vil begge arbeide. Bruk lettere av de to (på -2-metoden) for å eliminere den første variable.

2 Multipliser (2x + 6y = 10) ved -2: -4x + -12y = -20. Legg vilkårene til de som vilkår fra den andre likningen: -4x + 4x = 0, -12y + 2y = -10y og - 20 + 15 = -5. Skriv svarene som en likning: -10y = - 5. Divide begge sider av -10 å løse for y: y = 5/10 eller 1/2 eller 0,5.

3 Sett verdien y = 0,5 tilbake til en av de opprinnelige likningene: 2x + 6 (0,5) = 10 eller 2x + 3 = 10. Trekk 3 fra begge sider: 2x = 7. Divide begge sider av to for å finne x: x = 7/2 eller x = 3,5. Skriv det endelige svaret som (3.5, 0.5).