Hvordan kan jeg vite om min parabolantenne er vertikalt eller horisontalt polarisert?

Hvordan kan jeg vite om min parabolantenne er vertikalt eller horisontalt polarisert?


Parabolantenne er dipol array-antenner med en reflektor rett på baksiden. Parabolske reflektorer brukes til å fokusere energien i et smalt bånd, noe som gjør dem kraftig men mer tidkrevende å sikte. Polarisering av retnings elementene på antennen dikterer i stor grad hvor antennen sender og mottar informasjon. Lukk undersøkelse av disse elementene forteller deg hvordan enheten er polarisert.

Bruksanvisning

1 Plasser deg selv der antennen er montert, noe som kan kreve å få på toppen av et tak eller noen andre høyt opp området. Vær forsiktig hvis jorda er våt eller ujevn, og bruke en spotter hvis nødvendig.

2 Undersøke orienteringen av elementene som fører fra den parabolske. Den parabolske er reflektoren tallerken eller panel (e) plassert bak forovervendte elementer designet for å fokusere signalstyrken. Bør de ha en spiralmønster eller en vri, er antennen polarisert både horisontalt og vertikalt, og stråler i alle retninger. Dette kalles sirkulær polarisasjon.

3 Bestemme hvis elementene som vender bort fra den parabolske er rette og den parabolske / elementet kombinasjon peker opp eller parallelt med taket. Hvis de peker opp, er antennen vertikalt polarisert for multi-directional mottak eller kringkasting. Hvis antennen er parallell med taket eller monteringsflaten, er det horisontalt polariserte og orientert for punkt-til-punkt eller retnings bruk.