Hvordan koble opp en Fluke meter for å måle Hertz (Hz)

Utføre en frekvensmåling av et element i en vekselstrømkrets til å beregne momentan kraft. Vekselstrøm få sitt navn fra de vekslende elektriske strømmer som eksisterer i sine kretser. Disse strømmer endrer retning et visst antall ganger i sekundet. Antallet ganger så mye strøm endrer retning blir målt ved dens frekvens i Hertz. Enheten Hertz betegner sykluser per sekund. En Fluke multimeter har evnen til å måle denne frekvensen etter å henge opp sine fører til kretsen.

Bruksanvisning

1 Slå på strømmen til den elektriske kretsen som skal testes.

2 Slå på Fluke multimeter. Veksle målehjulet til AC spenningsinnstilling. Den store bokstaven "V" med bølgete linjer over den utpeker vekselspenning.

3 Koble den røde (positive) ledningen av multimeter til den positive polen på batteriet som driver krets.

4 Koble den sorte (negative) bly av multimeter til den negative terminalen av kretsen batteri. Multimeter bestemmer det beste område for å gjøre det frekvensmåling.

5 Trykk på "Hz" -knappen på Fluke multimeter for å måle frekvensen av AC krets i Hertz.