Hvordan koble opp trådløst internett på en PSP

Surf på nettet med din PSP, eller bruke multi-player alternativer i spill som har den muligheten. Koble til PlayStation Network. Følg disse enkle trinnene for å komme i gang med trådløse funksjonene på din PSP.

Bruksanvisning

1 Kontroller at du er på et sted hvor det er trådløs Internett-tilgang. Dette kan være fra hjemmet ditt Wi-Fi eller fra en Wi-Fi-leverandør lokalisert andre steder.

2 Velg "Innstillinger" fra hjemmemenyen. Dette er ikonet som ser ut som en liten koffert med håndtak. Bruk venstre og høyre piltast for å navigere gjennom menyen.

3 Velg "Nettverksinnstillinger" under delen Innstillinger ved å trykke på pil ned. Nettverksinnstillingene er det runde ikonet som ser ut som en jordklode med en liten skiftenøkkel svever over det til side.

4 Velg "Infrastructure Mode". Trykk på X-knappen i gruppen av knappene til høyre på skjermen.

5 Velg "New Connection". Dette gir deg muligheten til å sette opp en forbindelse til et nytt trådløst nettverk. Når du har koblet til et bestemt nettverk, kan du velge det igjen neste gang du ønsker å bruke den. Trykk på X-knappen.

6 Velg "Scan". Trykk på X-knappen.

7 Velg tilgangspunktet du ønsker fra listen som kommer opp. Trykk på X-knappen.

8 Dobbeltsjekk SSID for tilgangspunktet, og trykk på høyrepilen.

9 Hvis tilgangspunktet er ukryptert, velger du "Ingen". Ellers velger de riktige sikkerhetsinnstillinger. Trykk på pil høyre. Skriv inn krypteringsnøkkelen og trykk på høyrepilen.

10 Velg "Easy". Eller velg "Custom" og justere innstillinger, om nødvendig. Sjekk navnet på tilkoblingen. Trykk på pil høyre.

11 Sjekk innstillingen som vises verdiene på listen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet av nettverkstilgang.

12 Velg "Network" (den runde kloden) fra hjemmemenyen. Deretter velger du "Internet Browser" (sirkel med WWW over det) under Network. Trykk på X-knappen. Velg adressefeltet, og trykk på X-knappen. Bruk tastaturet på skjermen til å skrive inn en URL for en webside.