Hvordan lære å lese musikk for gitar

Musikk for gitar kan være skrevet i standard musikknotasjon med flere symboler til å angi gitar teknikker. Gitar musikk kan også være skrevet på tabulator (kategori), som er en bestemt type notasjon brukes ofte for strengeinstrumenter. Hvilken metode du bruker for å lese musikk for gitar avhenger av hvordan du vil bruke din evne til å lese noter, og hvilken metode du føler deg mer komfortabel med. Hvis målet ditt er å være et studio gitarist, lære å lese standard musikknotasjon er et pluss. Hvis du spiller i ditt eget rockeband, kan lese tabulatur være nok. Uansett hvilken metode du foretrekker det, kan evnen til å lese musikk for gitar være en positiv innflytelse på ditt gitarspill.

Bruksanvisning

Standard gitar Notation

1 Lær musikken ansatte. Det er fem linjer og fire mellomrom. Linjene og mellomrom representerer musikk notenavnene Linjene er EGBDF og mellomrommene er FACE. Notater skrevet over eller under grunn ansatte kalles hjelpelinjer. Merknader ovenfor de ansatte følger det musikalske alfabetet fremover; linjene nedenfor musikken ansatte er den musikalske alfabetet bakover. Den laveste notat på en gitar er den sjette (tykkeste) streng. Dette notatet er en E. Det er notert på på plass like under en tredjedel hjelpelinje på de ansatte. Den høyeste notatet er en B notert på plass over den første hjelpelinje plassert på musikken ansatte. Noen gitarer kan gå litt høyere, avhengig av hvor mange bånd de har.

2 Les rytme og timing notasjon for standard gitar musikk det samme som noen skriftlig notasjon. Note verdier diktere hvor lenge å spille et notat. Det er helnote (som varer en hel grad i 4/4 tid), halvnoter (to beats), kvartal notater (som varer i en beat i 4/4 tid) og åttendedelsnoter (et halvt beat). Disse notatene er kombinert i barer av musikk til total beats per tiltak angitt med tiden signatur. Det er fire slag per mål i 4/4 tid.

3 Spill notater for gitar skrevet i standard notasjon som de er angitt i hvert mål på musikk, men ta hensyn til markeringer spesifikke for gitar. Hvis du ser en hel lapp på den tredje linjen av musikken ansatte, er dette en B. Musikken forteller deg til å spille en B og hold den mens du teller til fire. Noen gitar spesifikke tegninger kan indikere dynamikk eller teknikk. En liten 1/2 skrevet ved siden av den forteller deg å bøye notatet et halvt trinn. En pil opp eller ned i forbindelse med 1/2 indikerer at du bør bruke en tremolo bar for å heve eller senke notatet som vist med pilen retning. En liten bølgete linje over et notat indikerer vibrato. En buet linje plasseres over en rekke notater merket med liten "h" eller "p" forteller deg å hamre på eller trekke fra notene.

4 Les akkorder i standard notasjon som du ville lese akkorder i et stykke av piano noter. Notater skrevet på toppen av hverandre på musikk ansatte er notater spilt sammen og vanligvis danner en akkord. Tradisjonell musikk notasjon for gitar vil ofte inneholde navn på akkorder skrevet over musikken ansatte også. Det vil ofte være akkord diagrammer også, som representerer halsen på gitaren og bruke sorte prikker for å vise hvor du skal plassere fingrene til å lage akkorder.

Guitar tabulatur notasjon

5 Lær tabulator grafen. Den består av seks horisontale linjer. Hver av linjene representerer en streng av gitaren. Ser ned på et stykke tabulatur musikk, stenger linjen for deg er det laveste streng (string seks) på gitaren. Tall skrevet på linjene forteller deg hvilke slite for å spille for musikken. En åpen streng (en streng spilt med å plassere fingeren på et bånd) skal merkes med en O skrevet ved siden av fanen grafen. en "x" skrevet på en streng forteller deg ikke til å spille et notat.

6 Lær å gjenkjenne symboler og tegninger som forteller deg til å bruke teknikken. Små bokstaver pm betyr å dempe strengene med håndflaten. Bokstaven "T" forteller deg å tappe notater med din klimprer hånden i stedet plukke dem. De samme merkene blir brukt for å indikere streng bøying, vibrato og tremolo bar som i standard notasjon.

7 Gjenkjenne akkorder i tabulator enten ved å lese tabulator grafen og spille notater skrevet på linje med hverandre på grafen eller ved å lese akkord diagrammer skrevet over tabulator grafen. Akkorder diagrammer for tabulator er de samme akkord diagrammer som brukes i tradisjonell gitar noter.