Hvordan lage Pokemon i "Soul Silver" Unfreezable

Frysing er en av flere negative statuseffekter i "Pokemon Soulsilver." Hvis Pokemon er frosset, vil det være ute av stand til å bevege seg før det tiner ut. Det er en 25 prosent sjanse for at din Pokemon vil tine opp etter hver tur. Hvis du er heldig, vil Pokemon tine opp etter den første svingen, men du kan ikke regne med at det skjer. Pokemon med evnen "Magma Armor" kan ikke fryses i det hele tatt. Andre Pokemon må holde en viss bær for å unngå en kald skjebne, men bær fungerer bare én gang.

Bruksanvisning

1 Trykk på "X" for å åpne vesken. Velg "elementer" alternativet.

2 Velg "bær", og velg den Aspear Berry. Hvis du ikke har en Aspear Berry, gi sjonglør i Violet byen en gul Shard. Til gjengjeld vil gjøgleren gi deg en Aspear Berry.

3 Fest Aspear Berry til noen Pokemon.

Hint

  • Bruk en helbredende element eller trekk "Flame Wheel" eller "hellige ild" for å tine opp en Pokemon.