Hvordan Look-Up-koder for en ødelagt Xbox

Hvordan Look-Up-koder for en ødelagt Xbox


En ødelagt Xbox kan sette en umiddelbar stopper for spillet og avbestille timer med planlagt underholdning og sende den til Microsoft for produsent sertifisert reparasjoner er vanligvis nødvendig. Xbox unike identifikasjonskoder aide i å spore din enhet gjennom reparasjonsprosessen og må innhentes fra maskinen og gitt til Microsoft før enheten skal transporteres. Heldigvis kan du finne både konsoll serienummer og konsoll ID-koder gjennom en rekke hensikts ruter.

Bruksanvisning

1 Finn konsollen serienummeret på Xbox. Dette er nødvendig for å gi når du sender din ødelagte Xbox til Microsoft for reparasjoner. Se på baksiden av konsollen og like over A / V (audio / video) port. Du vil se serienummeret kode justert ved siden av en strekkode.

2 Finn Xbox konsollen serienummer samt konsollen ID, ved å gå til Xbox Dashboard. Slå på konsollen og velg "My Xbox" fra menyen ved hjelp av Xbox-kontrolleren.

3 Velg "Systeminnstillinger" fra menyen.

4 Velg "Console Settings" i Systeminnstillinger.

5 Velg "System Info" og kopiere ned konsollen serienummer og konsoll ID-koder vises. Disse begge trenger å bli gitt når du sender din Xbox for reparasjoner.

6 Finn konsollen serienummeret via denne alternative metoden hvis du ikke kan slå på konsollen. Sjekk bak oval USB porten. Koble eventuelle USB-pluggene fra USB porten.

7 Skyv USB døren åpen for å se konsollen serienummer.