Hvordan løse ligninger med indekser

Hvordan løse ligninger med indekser


Matematikk er en kjerne emne innenfor utdanning og mye av det som er lært tidlig brukes gjennom hele livet. Algebra er en undergruppe av matematikk og bruker symboler for å representere tall for å løse likninger. Løse ligninger vanligvis innebærer å følge et sett med regler, det viktigste av disse er regelen av balanse. Regelen av balanse sier at en operasjon på den ene side av likhetstegnet skal også utføres på den andre siden. Ligninger med indekser kan være mer vanskelig, men kan løses ved anvendelse av logaritmiske funksjoner.

Bruksanvisning

1 Skriv ned ligningen på et stykke papir. Et eksempel på en ligning med en indeks er:

y = 2 ^ n eller i ordene "y tilsvarer to til n'te makt"

For å løse for n, er den "omvendte" drift av kraftbehovet.

2 Ta logaritmen av begge sider. Logaritmen Funksjonen er den inverse til en strøm operasjon. Etter eksempel:

Log (y) = log (2 ^ n)

3 Bruk reglene for logaritmer til å forenkle ligningen. Den regel som vil bli brukt her fremgår det at:

Log (x ^ n) = n log (x)

Ved hjelp av denne regelen i eksemplet. Ligningen er nå:

Log (y) = n log (x)

Nå ordne ligningen for n, ved å dele begge sider av Log (x):

n = Log (y) / logg (x)

Som er løsningen på ligningen.