Hvordan måle en Laser Spatial profil Spot Size

Hvordan måle en Laser Spatial profil Spot Size


En av de svært nyttige egenskaper av laserlys er dens retningen. En typisk laserstråle sted har svært liten spredning, er at det sprer seg minimalt som lysstrålen beveger seg fremover. Selv om denne spredningen er meget liten, avhengig av anvendelsen, kan det være ønskelig å måle eller beregne flekk størrelse samt dens spredning med avstand. For eksempel, i cancerterapi er det svært viktig å holde laserstrålen fokusert på tumor for å minimere skade på friskt vev. Måling av punktstørrelsen av en laser i ulike avstander er en effektiv metode for å bestemme spredningsprofilen.

Bruksanvisning

1 Montere laserkilden, slik at laserstrålen er i parallell med den overflate som mulig.

2 Plasser merker på gulvet i linje med laserkilden i forskjellige avstander fra fronten av laserkilden, for eksempel i en avstand på 3 meter, 6 meter og 9 meter. Du kan feste et stykke maskeringstape på gulvet med et kors på det som markør.

3 Slå laseren på.

4 Plasser papp stativet mot laserstråle ved det første merket og justere dens lengde slik at laserstrålen sted kan tydelig ses uten forvrengning.

5 Bruk linjal for å måle diameteren av punkt tre ganger ved hjelp av linjalen i forskjellige vinkler. Merk disse tallene på et stykke papir.

6 Ta gjennomsnittet av målingene ved å summere de tre tallene og dele resultatet med 3. Du kan bruke en kalkulator for dette formålet.

7 Flytt papp stå lenger borte fra laserkilden til de neste to markørene etter tur og ta diametermålinger samt beregne respektive gjennomsnitt. Du har nå den romlige profilen til laserens spot størrelse.

Hint

  • Se aldri direkte inn i laserkilden som laserlys kan skade øynene dine.