Hvordan man kan sammenligne og kontrast Syrer og baser

Hvordan man kan sammenligne og kontrast Syrer og baser


Syrer og baser er kjent for sine reaktive naturen, men få vet hva de er på et kjemisk nivå, eller hvordan de sammenligne og kontrast til hverandre.

vann ionisering

Vannmolekyler består av to hydrogenatomer bundet til et oksygenatom. Oksygenatomet er svært elektronegative, betyr det klemmer elektronene bonding atomer sammen nær seg selv. Noen ganger kan det trekke elektronene helt bort fra en av hydrogenatomene, skiller den. Dette taper to ioner: en positiv hydrogenion (bare en enslig proton), og en negativ oksygen-hydrogen par, som kalles et hydroksydion. Disse ionene er alltid til stede i vannet i svært liten mengde, stadig separering og reformere andre steder.

Syrer vs. Baser

Syrer er stoffer som liker å enten gi opp hydrogenioner, eller bånd med hydroksidioner. Uansett, dette tips balansen i vannet ioner i favør av flere hydrogenioner. Baser er det motsatte: De gir opp hydroksydioner eller ta i hydrogenioner, forårsaker mer hydroksydioner å være til stede i vann-ioner.

Sterk vs. Svak

Ulike syrer og baser gi opp sine ioner (eller ta i vann ioner) enten veldig lett eller med mer motvilje. For eksempel, saltsyre (HCl) består av en meget elektronegative kloratom som ganske enkelt kan gå fra hydrogen kjernen er festet til det, slik at det er en sterk syre.