Hvordan man skal beregne den pH i en løsning

Hvordan man skal beregne den pH i en løsning


PH i en løsning angir hvor sur eller basisk det er. Denne verdien er av stor betydning i kjemi, medisin, naturvitenskap, ernæring og mange andre programmer. Man kan beregne pH i en løsning hvis konsentrasjonene av alle de stoffer som utgjør en løsning er kjent. Det er to måter å beregne pH. Den første er å beregne det estimerte konsentrasjonen av hydrogenmolekylene (H +), og den andre er å regne ut konsentrasjonen av hydroksyd-molekyler (OH-).

Bruksanvisning

1 Samle kjente konsentrasjoner av de enkelte stoffene som utgjør din løsning.

2 Beregne konsentrasjonen av hydrogenioner (H +). Dele antall hydrogen molekyler av volumet av oppløsningen. Den negative log av dette tallet er pH-avlesning. Man skal få en verdi mellom 0 og 14. For eksempel, dersom konsentrasjonen av hydrogen er 0,01, den negative log (og dermed pH-verdien) er to.

3 Beregn konsentrasjonen av hydroksid i din løsning (pOH). Dele antall hydroksyd molekyler av volumet av oppløsningen. Den negative log av dette tallet er pOH lesing. Man skal få en verdi mellom 0 og 14. For eksempel, hvis OH-konsentrasjonen er 0,00001, er den negative log 5. Dette er pOH. For å få pH-verdi, trekker dette tallet fra 14. I vårt eksempel, 14-5 = 9. Søket substansen har en pH-verdi på 9.