Hvordan Oppløs Copper

Hvordan Oppløs Copper


I motsetning til sukker eller salt, vil kobber ikke oppløses når du holder den i vann. Svovelsyre og salpetersyre, men er sterk nok til at de kan oksydere kobber. Enten syre vil gjøre utslaget, selv om det vil avgi giftige gasser i prosessen, så du bør bare forsøke denne prosedyren i et laboratorium setting. Så lenge du tar de nødvendige forholdsregler, kan imidlertid denne prosedyren gjøre et interessant eksperiment og en demonstrasjon av en redoks-reaksjonen.

Bruksanvisning

1 Don dine briller, hansker og frakk. Utfør denne prosedyren under avtrekk for sikkerhet.

2 Plasser kobber stripe i begeret og tilsett litt vann - akkurat nok til å dekke det.

3 Tilsett 10 dråper av saltpetersyreoppløsning og se for å se hva som skjer. Tilsett mer salpetersyre etter behov.

Hint

  • Den brune gassen du vil se stiger fra løsningen er nitrogendioksid, en viktig miljøgiften også produsert av utslipp fra biler.