Hvordan Relic Hunt Med en metalldetektorMetal oppdage kan slå opp interessante og verdifulle relikvier. Avhengig av den geografiske plasseringen av en relikvie jakt, kan metalldetektorer avsløre nedgravde levninger, inkludert indiske pilspisser, mynter, gamle våpen, granater, vognhjul og mange andre interessante gjenstander. For alvorlige mynt og antikke samlere, er metall å oppdage en morsom og spennende hobby. Den viktigste nøkkelen til vellykket metall å oppdage er å finne et lovende sted for relikvie jakt.

Bruksanvisning

1 Kjør til en skog bevare. Metal oppdage rundt gamle steinmurer eller stiftelser i skogen. Steinmurer og fundamentblokker indikere en tidligere struktur der folk en gang bodde eller arbeidet, noe som betyr at du er sannsynlig å finne gamle relikvier tilfeldigvis droppet eller begravd i bakken.

2 Inspiser skogen for gamle gjengrodde stier. Bruk metalldetektor langs kantene av stien. Gamle stier kan ha blitt brukt til vogn reiser, og du kan finne kasserte gjenstander langs kantene under overflaten.

3 Hold metalldetektor over strendene og bredden av elver og bekker. I eldre tider, folk vasket klærne i vassdrag. Gamle mynter, smykker og andre gjenstander kan ha ved et uhell falt fra klær på kysten.

4 Studere historien til en bestemt gård eller interessefelt. Spør grunneiere eller bønder om tillatelse til metall oppdage sine felt. Historisk felt er gode steder å finne relikvier igjen fra kamper eller innfødte indianerstammene 'campingplasser.

Hint

  • Ikke utro på privat eiendom. Be om tillatelse til å unngå juridiske problemer.