Hvordan Tegn en graf for en Egg Drop Experiment

Hvordan Tegn en graf for en Egg Drop Experiment


Eksperimentell vitenskap har gjort menneskeheten til progrss og utvikle nye teknologier som er avgjørende for dagens levende. Eksperimenter er basert på testing av en hypotese ved å variere en uavhengig variabel, og å måle den avhengige varable. Studentene lærer vitenskapelig undersøkelse på et tidlig alder ved å gjøre enkle eksperimenter. Egg-slipp eksperiment er et slikt eksempel, og dette innebærer utforming av en beholder for å beskytte egg fra å bryte, og deretter slippe beholderen fra en serie av høyder.

Bruksanvisning

1 Utfør eksperimentet. En av de enkleste eksperimenter for å utføre er å bruke samme container, og slippe egg fra forskjellige høyder. For å sikre god statistikk, må forsøket gjentas tre ganger ved hver høyde. Eksempler på høyder kan være 0.5m, 1m, og 1,5 m.

2 Tegn aksene i grafen. For dette spesielle eksperiment, representerer x-aksen høyden av egg slipp, og y-aksen representerer antall egg som brøt. Skriv skalaen på aksene. På y-aksen og antallet egg som kan bryte varierer fra 1 til 3, og på x-aksen de tre høyder skal skrives.

3 Plotte data på grafen. Tegn et kryss på grafen for hvert par av høyde og antall pauser. Grafen skal indikere, høyere høyder fører til mer egg breaking.