Hvordan virker gibberellinsyre påvirke veksten av en plante?

Hvordan virker gibberellinsyre påvirke veksten av en plante?


Gibberellinsyre eller GA3 er medlem av en gruppe plantehormoner som kalles gibberellins som stimulerer plantevekst. I naturen er gibberellins antas å bli produsert i planteskudd og utvikle frø. Bønder noen ganger gjelder GA3 visse planter for å bedre vekst.

effekter

Ved begrenset konsentrasjoner GA3 og andre gibberellins stimulere til rask celledeling og forlengelse i anlegget stammer og skyter. De har også fremme blomst utvikling, frøspiring og frukt vekst.

Funksjon

GA3 fungerer inne planteceller ved å binde seg til et protein som kalles GID1, utløser en prosess som fører til ødeleggelse av et kompleks av proteiner som kalles DELLA. DELLA normalt forstyrrer andre proteiner som "slår på" gener som er viktig for vekst og utvikling. Ved å initiere ødeleggelsen av DELLA gjør GA3 disse genene å være "slått på" eller bli aktive.

spiring

GA3 spiller også en viktig rolle i spiring, den prosess hvor anlegget kommer ut fra frø. Frø lagre energien at den unge plante trenger å vokse i form av stivelse, en langkjedet av glukosesukkermolekyler. GA3 bidrar til å slå på et gen som koder for et enzym som bryter ned stivelsen, slik at anlegget kan brensel til sin vekst.