Hvordan Void et magnetfelt

Hvordan Void et magnetfelt


Magnetiske materialer spiller en viktig rolle i dagens teknologier og brukes i enheter, for eksempel motorer, høyttalere og magnetiske båndstasjoner. En rekke av magnetiske materialer benyttes, og disse er vanligvis laget av jern, kobolt eller nikkel. Implementering av magnetiske materialer, men nyttig kan føre til en rekke problemer med andre elektroniske komponenter. Derfor kan det være nyttig å vite av strategier for å redusere det eksterne magnetiske feltet til null i en region av plass.

Bruksanvisning

1 Slå på Gauss meter og plassere den i en posisjon der det magnetiske feltet må oppheves.

2 Velg et egnet område på Gauss meter eller trykk på auto-range-knappen. Ta et notat av magnetfeltet målt.

3 Velge en permanent magnet som har en lignende feltområde som ble målt tidligere. Det finnes mange typer permanente magneter, alt fra sterk til svak. Eksempler på sterke permanente magneter inkluderer samarium-kobolt eller neodym som kan produsere felt av Tesla løpet aktuelle områder.

4 Mål avstanden fra permanentmagneten ved hvilken det magnetiske feltet er lik i størrelse, til feltet som trenger å bli nullet.

5 Plasserer permanentmagneten i en avstand er bestemt ovenfor, vekk fra det punkt som må oppheves. Med permanent magnet i stilling, bruker Gauss meter for å måle på nytt feltet ved det punkt som må oppheves. Det bør være nær null. Hvis det er i stedet to ganger feltet målt tidligere, snu permanent magnet rundt 180 grader. Små justeringer av stillingen av permanentmagneten skal være i stand til å opphever feltet.

Hint

  • Det finnes andre måter å utligne magnetiske felt, og den eksakte midler brukes, avhenger veldig mye på den spesifikke applikasjonen, geometri og omfanget av det magnetiske feltet. Andre midler som kan brukes er bruk av superledere som driver ut magnetiske felt; og bruken av et material med høy permeabilitet som vil "dra" den magnetiske feltet inne.