Hvorfor er den periodiske tabell Arrangert i kolonner og rader?

Hvorfor er den periodiske tabell Arrangert i kolonner og rader?


Elementene av det periodiske system er anordnet med økende atomnummer. Disse elementene blir så pakket inn i rader og kolonner som svarer til egenskapene til elementene i hver rad og kolonne.

Atomnummer

Hvert element har et unikt atomnummer bestemmes av antall protoner i kjernen. For eksempel, den atomnummer av karbon (C) er 6, siden alle karbonatomer har seks protoner.

nøytrale atomer

I et nøytralt atom, er antallet elektroner lik det antall protoner. Som et eksempel, et nøytralt atom av karbon har seks elektroner og seks protoner.

elektronkonfigurasjon

Elektroner fylle energi skjell fra laveste energi til høyest energi. Elektronene i den ytterste skall av atomet betegnet valenselektroner og er de elektroner som er involvert i kjemisk binding.

Perioder i det periodiske system

Radene på periodiske tabell kalles perioder. Alle elementene i en periode har valenselektroner i samme skall. Antallet av valenselektroner øker fra venstre til høyre i perioden. Når skallet er full, blir en ny rad i gang, og prosessen gjentar seg.

Grupper på den periodiske tabell

Atomer med et tilsvarende antall valenselektroner har en tendens til å ha lignende kjemiske egenskaper. Denne sammenhengen vises i kolonnene (kjent som familier) i det periodiske system. For eksempel, den alkaliske jorden familien (gruppe 2) alle har to valenselektroner og dele lignende kjemiske egenskaper.