Hvorfor heter det periodiske system?

Den periodiske tabell over elementene er en ordning for å organisere elementer i kolonner og rader kalt grupper og perioder, henholdsvis for å bidra til å forutsi elementære egenskaper. Navnet "periodisk" table innebærer en repetisjon eller periodisitet.

grupper

Elementene er angitt i kolonner, eller grupper, i henhold til valenselektronkonfigurasjon. Grupper ikke demonstrere periodisitet. Metaller er helt til venstre - inerte gasser seg helt til høyre.

perioder

Periodisiteten blir lett lagt merke til i forhold til de periodene i tabellen. I hver periode, er det første elementet et alkalimetall, den andre er et jordalkalimetall, den nest siste er et halogen og så videre.

Fysiske egenskaper

Fysiske egenskaper så som smeltepunkt og kokepunkt kan forutsies på grunnlag av periodisitet.

Transition Elements

De overgangselementer avbryte ting litt, men kan forstås i sammenheng med den periodiske tabellen. Jo flere elektroner det er, jo lenger unna de får fra kjernen og jo nærmere i energi blir de. Dette fører til visse orbitaler å fylle tilsynelatende ute av drift.

Eksempel på Periodisitet

Betrakt alkalimetaller litium, natrium, kalium, rubidium, cesium og francium. Har deres smeltepunktene følger en logisk trend? De er, som er oppført i samme rekkefølge som ovenfor, 181, 98, 63, 39, 28 og 27 grader Celsius. Graphing åpner for prediksjon av eventuelle manglende elementer, som det gjorde med scandium, germanium og gallium.