Informasjon om Atomer

Atomer er grunnlaget for molekyler. Atomene i en sammensatt bestemme sine reaksjoner og samspill med miljøet. Atomene er ordnet etter ladning, størrelse og elektroner i det periodiske system. Hvert atom har sitt eget antall protoner, elektroner og nøytroner som bestemmer nummeret på det periodiske system.

elektroner

Elektroner er en av de minste delene av atom. De bærer en negativ elektrisk ladning, og sirkel atom i et skall. Elektroner kovalent bånd med andre atomer.

protoner

Protoner er mye større enn elektroner. Protoner bære en positiv ladning. Disse elementene av atom er inkludert i kjernen. De er ikke inkludert i liming, men de er en del av atomnummeret til et atom.

nøytroner

Nøytroner hold uten kostnad, og de finnes i atomkjernen. Disse partikler er litt tyngre enn den proton. Nøytroner er en del av et atom isotop.

isotoper

Isotoper er atomer som er det samme element, men de har et forskjellig antall nøytroner. For eksempel kan karbon 14 er en isotop med flere nøytroner.

obligasjoner

To typer obligasjoner kan skje mellom atomer. En ionisk binding er en hvor to motsatte ladninger kombinere. For eksempel, natrium og klor kombinere i en ionisk binding for å danne salt. Kovalente bindinger er to atomer som deler elektroner. Et eksempel er karbon og oksygen.