Moral Development Theory for små barn

Den moralske utviklingsteori utgjør konseptet at moral gradvis utvikler seg i stadier hos barn. Med veiledning og forståelse, kan moralske utvikling skal pleies for å forbedre den naturlige atferd som barn har i seg selv og mot andre mennesker.

Ages 2-5

Barn begynner å vise tro og atferd påvirkes av en moralsk forståelse mellom to til fem år, ifølge Angela Oswalt, MSW på MentalHelp.net.

Ages 5-6

Ved alderen 5 til 6, betyr moral balanse og rettferdighet. Barn trenger rettferdighet i deres oppmerksomhet og i hva de får, og de oppriktig ser for dette som de samhandler med andre.

Ages 5-10

Oswalt gjelder funn av Jean Piaget, en psykolog fra Sveits, at barn mellom 5 og 10 år gamle begynner å forstå den moralske plikten til autoritet som foreldre, lærere og de eldste. De har en tendens til å betrakte sine regler som bindende, uten å tvile deres gyldighet.

Adlyde reglene

Ifølge Lawrence Kohlberg, en utviklingsmessig psykolog, barn har en tendens til å sette pris på regler som et middel for å unngå straff og som en måte å motta belønning for lydighet.

Utvikling

Som barn vokser, utvikler deres moralske fundamentet til en bredere forståelse av regler, hvordan du bruker dem, og hvordan de kan bruke sitt intellekt til å løse problemet.