New York State Dating Laws

New York State Dating Laws


I New York, sex blir og problemet når det involverer seksuell aktivitet av en person under 18 år New Yorks lovbestemte voldtekts lovene gjelder for enhver person under 18 år, uavhengig av kjønn eller type seksuell handling som skjedde. Lovfestet voldtekt er en straffbar handling i New York definert som enhver seksuell aktivitet mellom noen over 18 år med noen under 18 år, med noen få unntak.

Strafferett

I New York er sex mellom noen over 21 år og noen under 17 år regnes som tredje grad voldtekt. I tillegg er sex mellom noen over 18 år og under 15 år regnes som annengrads voldtekt. Men hvis partene er mindre enn fire år fra hverandre i alder, er det ingen kriminalitet. Til slutt, etter New York lov anses det første-graders voldtekt å ha sex med noen under 11 år, uavhengig av den andre personens alder. Det er også første-graders voldtekt hvis en person er eldre enn 18 år, og den andre er mindre enn 13 år gammel.

Alder

I New York, blir brudd også på alderen på gjerningsmannen. Under New York strafferett, er mer strenge straffer knyttet til eldre lovbrytere. Mer spesifikt lovbrytere over 21 år får de tøffeste lovbestemte voldtekt straff.

Straff

For tredje grads voldtekt, er straffen opp til fire års fengsel. For annengrads voldtekt, er straffen opp til sju år i fengsel, og for første-graders voldtekt, straffen er opp til 25 år i fengsel.