Om en fars rettigheter under Child Support

En far har alle foreldrenes rettigheter mens han betaler barnebidrag, med mindre retten finner ellers. Barnebidrag er en betaling på barnets vegne, for å gi finansiell stabilitet.

Når barnet støtte opphører

Barnebidrag kan stoppe hvis barnet blir selvbærende, gifter seg, dør eller hvis barnet blir adoptert mens barnet støtte er grunn til å bli betalt.

Felles foreldreansvar

Dersom retten gir felles foreldreretten, vil faren ha de samme rettigheter som mor; de deler plikt til å ta vare på barnet. I dette tilfellet vil retten som regel utvikle en foreldre som skal følges.

foreldre Plan

Foreldre plan setter opp regler og rettigheter både far og mor; det sier hva hellig barnet vil være med faren, samt ganger far lov til å se barnet.

Konklusjon

Når en far betaler barnebidrag, han har de samme rettigheter som en far som ikke betaler barnebidrag, inkludert muligheten til å se barnet og å ha barnet bo hos ham.