Om prosessen med filtrering av vann ved et vannrenseanlegg

Behandling ved vannrenseanlegg gjør vannforsyning trygt å drikke. Graden av behandling som kreves, avhenger av det opprinnelige vannkvaliteten og kilde. Vann fra underjordiske vannførende lag er av høyere kvalitet enn overflatevann fra elver eller reservoarer og krever derfor mindre behandling.

Forbehandling

Overflatevann siktes gjennom stålstenger for å stoppe større gjenstander som for eksempel fisk eller kull kommer inn i anlegget. Hvis vannet er spesielt grumsete det er rettet mot en "presedimentation bassenget" for å gi tid til sand og silt å avgjøre.

Behandling

Turbiditet fjernes ved en rekke prosesser: koagulering, flokkulering og sedimentering. Dette innebærer tilsetning av kjemikalier for å fjerne uønskede partikler fra vannet.

filtrering

Vann blir deretter ført gjennom sand- eller antrasitt filter. Dersom råvannet var lav i turbiditet til å begynne med, kan koagulert eller flocculated vann bli tatt direkte til filtrene i en prosess som kalles direkte filtrering.

desinfeksjon

Desinfeksjon eliminerer patogene mikroorganismer fra vannet, noe som gjør det trygt å drikke. Som nevnt på FreeDrinkingWater.com, de fleste renseanlegg i USA er avhengige av klor for desinfeksjon formål.