Positive effekter av Daycare

Positive effekter av Daycare


Mange foreldre tilbake til arbeidslivet etter å ha et barn, noe som gjør barnehagen en betydelig del av sin families liv. Mens overgangen til barnehage kan være en utfordrende justering for både foreldre og barn, kan barnehagen gi barn mange fordeler. Høy kvalitet barnehager kan gi barn med verdifulle erfaringer i løpet av sine svært viktige første årene.

læring

Barnehage kan tilby barn verdifulle muligheter for læring. Kunst og håndverk fremme kreativitet og fine motoriske ferdigheter som å klippe og farge. Story tid gir barna erfaring med tidlige leseferdigheter som å snu sider, leser fra venstre til høyre og konseptet at bokstavene danne ord. Show-and-tell oppfordrer lytteferdigheter, samt uttrykksfullt språk. Barnehage kan fremme grunnleggende faglige ferdigheter som brev anerkjennelse og telling. Ekskursjoner gi barn med nye opplevelser og muligheter til å lære om mennesker og steder.

sosialisering

Barnehage gir barn muligheter til å sosialisere med andre barn. Barn som blir tatt vare på av en barnepike, foreldre eller annen slektning kanskje ikke har regelmessige muligheter til å samhandle med jevnaldrende. Gjennom barnehage kan barna danne nye vennskap og møte kolleger fra ulike kulturer og sosioøkonomiske bakgrunn. Lærere kan oppmuntre mellommenneskelige ferdigheter som å dele, spille og jobbe i fellesskap. Barnehage gir barn opplever å være borte fra sine foreldre, som kan bidra til å lette separasjonsangst og skyhet.

tidlig Intervensjon

Barnehager vanligvis har kvalifiserte medarbeidere som har fått opplæring i tidlig barndom utdanning. Lærerne har også erfaring med mange barn. Dette gir dem kompetanse i barndom og kan tillate dem å identifisere barn som opplever problemer. For eksempel kan språkforsinkelser bli oppdaget tidlig av barnehage ansatte. En barnehage kan også gi støtte til barn som opplever utviklingsspørsmål og kan foreslå ytterligere ressurser til foreldre.

skole Readiness

Barnehage tilbyr barna et strukturert miljø, noe som kan være effektive forberedelse til skolen innstillingen. Barn lærer regler og rutiner som kan være lik de i barnehagen. Barnehage gir barn opplever å delta i en planlagt dag, med skole-relaterte hendelser som lunsj og utendørs tid. Barn har også blitt vant til å være borte fra sine foreldre i løpet av dagen. Barnehage kan fremme uavhengighet med oppgaver som å bruke badet og få utendørs klær på, som er avgjørende for skolen.