Rattle Snake Life Cycle

Det er 16 arter av rangle slanger. De kan finnes i hele USA, men mange er konsentrert i sørvest. Alle er giftige, og har en veldig tydelig advarsel når rovdyr kommer for nær; de gjør en rallende støy med rangler på slutten av halene. Rangle slanger kan leve opp til 30 år i fangenskap, men de i vill dø mye tidligere på grunn av rovdyr og ulykker.

Paring

Rangle slanger nå modenhet i tre år, og kompis i løpet av våren. De reprodusere hvert annet år.

Fødsel

Rangle slanger føder levende babyer. Den kvinnelige slange bærer eggene inne i kroppen hennes for 90 dager etter befruktning. Deretter eggene klekkes og baby slanger er født.

Unge Rattle Snakes

Rangle slanger er ca 10 inches ved fødselen, og svært giftige. De har ikke rangler når født.

Ut av Nest

På mindre enn 10 dager, baby rangle slanger er ute på egenhånd. I løpet av de første 10 dagene, slanger felle deres hud og får sin første rangle.

farer

Unge slanger ofte ikke leve gjennom sitt første år. De er lett bytte for fugler og andre dyr, og kan ha problemer med å finne mat.