Slik feilsøker en Hyperion LBA10 balanserer

Litium polymer (LiPo) batterier stor nytte radiostyrte elektriske drevne fly og helikoptre. Kraften kapasitets vekt-forhold av LiPo er svært gunstig for luftfart applikasjoner. Men når flere 3,7-volt LiPo celler er slått sammen til et batteri, lader ubalanse kan utvikle blant individuelle celler. Dette resulterer i inkonsekvent eller uforutsigbar flytur varighet fra flokken og redusert celle livet. Hyperion LBA10 balanserer kobles til et lithium polymer batteri, analyserer ladetilstand av cellene deretter balanserer pakken slik at alle cellene bære en kostnad innen 5 millivolt av hverandre. Den LBA10 opererer som en frittstående balanserer eller in-line med en lader for å balansere pakke under lading. Det balanserer også de nye litium jern fosfat batterier kjent som A123 celler.

Bruksanvisning

1 Kontroller hvilken type litium-batterier i pakken hvis balanserer ikke ut til å fungere. De LBA10 standard til lithium polymer-modus når den slås opp. Hvis pakken inneholder A123 litium jernfosfat celler i stedet, trykk og hold Mode / Reset-knappen på utliknings to sekunder. Kontroller at A123 LED lyser.

2 Sjekk spenningen og helse for enkeltceller i pakken hvis LBA10 avsluttes så snart batteriet er tilkoblet. Dersom en eller flere celler i pakken har en spenning som faller under beskyttelse grense, blir balanserer programmert til automatisk å avslutte balansering og slå.

3 Pass på at balanserer har ikke bare timed-out og automatisk slås av hvis det ikke fungerer. For eksempel vil når du kobler en lader til to LBA10s knyttet i master-slave ordning balansere flere batteripakker samtidig, slave LBA10 kan automatisk tidsavbrudd under den lange ventetiden som kreves for å gjøre så mange tilkoblinger. Trekk ut LBA10 fra strømkilden og sett den inn igjen for å gjenopprette makt.

4 Sjekk 10 amp automotive-stil plug-in sikring i LBA10 dersom enheten mister strømmen. Hvis gullkontaktene som kobler balanserer til en lader kontakt når enheten er i "Connection" -modus, kan sikringen ryke. Hold den medfølgende isolert kontakten dekker på gullladerkontakt når balanserer ikke er koblet til en lader.

5 Observer modus LED hvis den blinker for å indikere en feil. Hvis modusen lysdioden blinker to ganger, spenningen i pakken er høyere enn forventet. Hvis modusen lysdioden blinker tre ganger, spenningen i pakken er lavere enn forventet. Hvis modusen LED blinker fire ganger foreligger det et ledningsnett eller tilkobling feil.