Slik feilsøker en Nyko Charge Station

Nintendo Wii bruker en trådløs kontroller som spiser AA-batterier som de kommer ut av stilen. Du har flere alternativer for oppladbare batterier, inkludert Nyko Charge Station. Charge Station kommer i to- og fire-kontrollerkonfigurasjoner. For å bruke ladestasjonen, fjerner du standard Wii-fjernkontrollen batteridekselet og sett inn batteriet og batteridekselet som følger med Nyko. Wii-fjernkontrollen hviler i en stikkontakt på laderen, med kontaktene på laderen rørende ladekontaktene på baksiden av batteripakken gjennom et hull i batteriluken.

Bruksanvisning

1 Fjern eventuelle gummi jakker eller tilbehør som dekker Wii-fjernkontrollen. Kontaktene på batteriet må få kontakt med metallkontaktene på ladestasjonen. Dekker på fjern forhindre tilkoblingen.

2 Forsikre deg om at Wii-fjernkontrollen har batteridekselet som følger med ladestasjonen. Standard Wii fjernbatterideksler ikke har hull for batteriladeren kontakter.

3 Kontroller ladestasjonen er koblet til stikkontakten.

4 Ta ut batteriet hvis Wii-fjernkontrollen ikke vil slå seg på etter at du har betalt den. Bøy kontaktene på undersiden av batteriet ut litt, deretter bøye dem tilbake. Kontaktene vil stikke litt og gi bedre kontakt med tilkoblinger inne i Wii-fjernkontrollen.

5 Gjenta paringsprosessen mellom fjernkontrollen og Wii hvis fjern slås på, men Wii-konsollen reagerer ikke. Slå på Wii og åpne dekselet foran på konsollen. Ta av batteridekselet på baksiden av Wii-fjernkontrollen. Trykk og slipp "SYNC" -knappen på Wii-konsollen og Wii-fjernkontrollen.

Hint

  • Hvis lampene på laderen blinker når du plasserer Wii-fjernkontrollen i sporet, men ladelampen ikke lyser, må du kontakte Nyko kundebehandling på 1-888-444-6956.