Slik installerer Crawfords Wheel Spacers

Installere Crawfords wheel spacers på en fjernkontroll lastebil forbedrer sin stabilitet, øke mengden av kontroll du har ved å styre bilen over steiner og andre hindringer. Den økte stabilitet kommer fra den utvidede bredde mellom dekkene etter hjulavstandsstykkene er montert på hvert kjøretøy aksel. Riktig installasjon er avgjørende for RC lastebil hjul rester stramt og ikke vingler mens i bevegelse. Uklare dekk vil øke problemer med å betjene RC bilen.

Bruksanvisning

1 Slå mutrene som holder hjulene på RC lastebil mot klokken med en mutter syklisten å løsne dem fra wheel studs. Sett nøtter i en plastbeholder. Fjern hjulene og sett dem til side.

2 Hold hjulnavet med ikke-dominant hånd. Rett gjengene på en Crawford hjulet spacer med ett hjul stud som stikker ut fra navet. Drei rattet spacer klokken for å skru den på hjulet stud. Gjenta prosessen med de resterende wheel studs på navet du holder. Stram hjul spacere ved å skru dem med urviseren med riktig størrelse mutter syklisten.

3 Beveg deg rundt i RC lastebil til alle wheel studs inneholde en Strammet hjul spacer.

4 Rett inn i hullene i et hjul med de gjengede knaster som strekker seg forbi enden av hjulet avstandsstykket. Skyve hjulet tett til enden av hjulet avstandsstykket. Fest hjulet med nøtter du fjernet og plassert i plastbeholder. Bytt ut de resterende hjulene for å fullføre installasjonen av Crawford hjulet spacer.